شنبه 14 تیر‌ماه سال 1382
                          تموم شد ٬ امتحانات هم تموم شد