جمعه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1386

 

ای صمیمی دوست !

                     گاه بیگاه

            لب پنجره خاطره‌ام می آیی

                                      ای قدیمی

                                                 ای خوب !

 تومرا یاد کنی یا کنی

              من به یادت هستم

                             آرزویم همه سر سبزی توست

        دائم از خنده لبانت لبریز

                                                           دامنت پر گل باد .