X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 8 آذر‌ماه سال 1383


 ر
استی چرا خداوند حوّا را آفرید ؟ به خاطر آنکه آدم غرق شدن در زیبایی را از بحر نمی شد ، زیرا آدم از خاک است و حوّا از درخت آدم از گل است و حوّا از دل ، آدم از حیرت است و حوا از حریر . آدم از تنهایی است و حوا از تغزّل .


آدم از کلمه است و حوّا از شعر.