X
تبلیغات
زولا
پنج‌شنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1383


 
م
  را ببخش اگر در آیینه نگاه من جز وزش پندارها و بارش خاطر ها نیست ، من از پشت سکوت با تو سخن می گویم و در آوازم همهمه بازارهای جهان نهقته است !

 

آری عمری حلاج وار در ضیافت دارها رقصیدن و روزگاری دراز با فرهاد ، سرگردان در ناله ها و صخر ها بودن ، سرگذشتی به کهنسالی قله ها دارد . تو گوئی افسانه ای هستم که در سینه سنگ نبشته های کهن نقش بسته است ، یا نسیمی ولگردم که به جست و جوی تو در کوچه باغهای تاریخ پیچیده است ...

 

اینک در برابر تو ای شبح نورانی سپیده دم ! ای راز زیبا جز آنکه چون شبنم خاطره ای از گلبرگ دیداری فرو ریزم چه خواهم توانست ! 

 

امشب در این زاویه که من به انحنای زمان ایستاده ام تاریخ و حادثه هایش موج می زنند .